Máy trộn bê tông tự do quả lê 450 lít

Máy trộn bê tông tự do quả lê 450 lít

Giá: Liên hệ

Danh mục:

Sản phẩm thông số
Máy trộn bê tông tự do
– Thùng trộn HYG3 – 3m3 – lắp trên xe tải (hãng Cao Vĩnh Lực – Trung Quốc)
– Thùng trộn HYG6 – 6m3 – lắp trên xe tải (hãng Cao Vĩnh Lực – Trung Quốc)
– Máy phối cân liệu bê tông HP800 (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn phối liệu bê tông HPD 1200 (hãng Cao Vĩnh Lực – Trung Quốc)
– Máy trộn JZC 200 – 380V (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JZC 200 – 380V có thang trộn lên cao 22m ( hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JZC 350 – 380V (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JZC 350 động cơ diesel 15Hp (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JZC 350 động cơ diesel 20Hp (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JZR 200 – I có phát điện (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JZR 350 – I có phát điện (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JG 150 không đầu nổ (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JG 150 động cơ diesel 8Hp (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JG 150 động cơ diesel 15Hp (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JS 750 – 380V xả liệu bằng khí nén (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JS 500 – 380V (hãng Ung Giang – Trung Quốc)
– Máy trộn JS 750A – 380V (hãng Cao Vĩnh Lực)
– Máy trộn 200 lít – 1.5KW/220V (Việt Nam)
– Máy trộn 380 lít – 2.2KW/220V (Việt Nam)
– Máy trộn 380 lít – đầu nổ (Việt Nam)
– Máy trộn bê tông tự hành 1 bao ( Việt Nam)
– Máy trộn bê tông tự hành 2 bao ( Việt Nam)
– Máy trộn bê tông tự hành 3 bao ( Việt Nam)
– Máy trộn bê tông tự hành 4bao ( Việt Nam)
– Máy trộn bê tông tự hành 5 bao ( Việt Nam)
– Máy trộn bê tông tự hành 6 bao ( Việt Nam)
– Máy trộn vữa UJZ 200A (Quản Đông)
– Máy trộn bê tông tự do quả lê 250 lít
– Máy trộn bê tông tự do quả lê 350 lít
– Máy trộn bê tông tự do quả lê 450 lít
– Máy trộn bê tông tự do quả lê 90 lít
– Máy trộn bê tông tự do quả lê 150 lít
– Máy trộn bê tông tự do quả lê 180 lít
 

HOTLINE [X]
0975.924.675